Św. Ignacy i św. Franciszek - oto wzorce naszej jezuickiej zakonnej i kapłańskiej duchowości, którymi żyjemy i które chcemy przekazać innym.  Święty Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów, a zarazem twórca rekolekcji współczesnych, swoją duchowość wyprowadza z opracowanych przez siebie ćwiczeń duchownych, obecnie znanych w całym Kościele.  

Święty Franciszek Ksawery, współtwórca zakonu, jest uznawany za największego misjonarza świata. W 1927 roku został ogłoszony przez papieża Piusa XI patronem zagranicznych misji katolickich. Jest także patronem Apostolstwa Modlitwy
i obok świętego Andrzeja Boboli i ks. Piotra Skargi opiekunem i niedościgłym wzorem wszystkich misjonarzy.  

Chcemy żyć, jak tego domagają się od nas ci święci zakonodawcy; pod sztandarem Krzyża, dla większej chwały Bożej
i zbawienia świata, stając się sługami Słowa Bożego. Jest to z pewnością także jedno z najważniejszych zadań, jakie stoi dziś przed chrześcijaństwem trzeciego tysiąclecia: Głoszenie Słowa Bożego. Możemy powtórzyć za św. Pawłem: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!...”(1 Kor  9,16). 

Głosimy Ewangelię Miłości na misjach i rekolekcjach, szerząc kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Za mojej tylko pamięci, Intronizację Serca Bożego przeprowadziliśmy w całej Diecezji Gorzowskiej, Kieleckiej, Archidiecezji Wrocławskiej, a wybiórczo byliśmy w każdej diecezji Polski. 

Głosimy również rekolekcje i misje Miłosierdzia Bożego. Rekolekcje Ewangelizacyjne. Misje i rekolekcje Nawiedzenia, związane z peregrynacją Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 

Podejmujemy się również rekolekcji dla różnych grup laikatu. Nie obce są nam rekolekcje dla kapłanów i sióstr zakonnych. 

W każdej sytuacji chcemy spieszyć Księżom Proboszczom w posłudze Słowa Bożego na ambonie. 
       

ZAPRASZAMY!  WARTO SKORZYSTAĆ Z POSŁUGI JEZUITÓW.

O. Dyrektor

 

Jeśli chcesz podyskutować, to zapraszam na Forum.