Rekolekcje w parafiach

 

Rekolekcje w parafiach prowadzimy według programu uzgodnionego każdorazowo z zainteresowanym Księdzem Proboszczem.

Staramy się dostosować do zwyczajów i tradycji istniejących już w parafii.

 

Czas rekolekcji parafialnych zależy również od woli Księdza Proboszcza.

Najczęściej takie rekolekcje trwają cztery dni, od niedzieli do środy.

 

Deklarujemy także gotowość podjęcia każdej innej formy pracy kaznodziejskiej w parafiach: tridua, dni skupienia, konferencje, kazania odpustowe.

 

Prosimy o kontakt.

Jeśli chcesz podyskutować, to zapraszam na Forum.